לחג הסוכות - תחקיר מרתק על תחילת ענף האתרוגים בארץ ישראל
ראו כאן