נוסטלגיה אונליין - אתר הנוסטלגיה הישראלית: הקמצן בסלנג העברי
h
Error
http://tinyurl.com/l9yqbjv