:             |  :   
     |    : 162    |      
:
| | | | | | |
 

+   
+   
+    -
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   ,
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   


  () "
2003 1954

- 1100


-7
 

 

 
  נוסטלגיה בספרות

מובאות נוסטלגיות מספרי קניוק, הזז, עוז, יזהר, מיכאל, ברנדס ועוד. עריכה: ניצה וולפנזון

/