:             |  :   
     |    : 163    |      
:
| | | | | | |
 

+   
+   
+    -
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   ,
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   


  () "
2003 1954

- 1100


-7
 

 

 
  שנות ה - 50

אירועי העשור הראשון : העליות הגדולות, יבוש החולה, תקופת הצנע, מבצע סיני, ועוד


/