:             |  :   
     |    : 177    |      
:
| | | | | | |
 

+   
+   
+    -
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   ,
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   
+   


  () "
2003 1954

- 1100


-7
 

 

 
  שנות ה - 60

פרשת יוסל`ה, תפיסת איכמן, חפירות מצדה, אלי כהן, מלחמת 6 הימים, שחרור ירושלים ועוד


/