למעבר לערך כרטיסי כופר הישוב בו מופיעה התמונה
פרק על האוטובוסים שהיו, בזמנים ההם שמכונית פרטית הייתה לוקסוס נדיר.

לצפייה בתמונה בגודל מלא
http://www.nostal.co.il/pictures/KOFER HAYSOV 2---(2).jpg

לחזרה לריכוז התמונות