למעבר לערך קואופרטיבים לתחבורה בו מופיעה התמונה
פרק על האוטובוסים שהיו, בזמנים ההם שמכונית פרטית הייתה לוקסוס נדיר.

לצפייה בתמונה בגודל מלא
http://www.nostal.co.il/pictures/co4.gif

לחזרה לריכוז התמונות